Όροι Διαγωνισμού

Όροι Διαγωνισμού “Summer Giveaway”

Η εταιρεία QUICK COMMERCE Μ.Ι.Κ.Ε. με έδρα ΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 67 ΚΑΙ ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ 40, 11745 ΑΘΗΝΑ (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω Διαδικτύου με τίτλο “Summer Giveaway” στο πλαίσιο προώθησης των υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι της εταιρείας  QUICK COMMERCE Μ.Ι.Κ.Ε. και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.

 

1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στην προωθητική ενέργεια εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να έχει εγκαταστήσει, στο κινητό του τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή που υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα, την εφαρμογή “Pop Market: Grocery Delivery”

 

1.3. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

 

 1. Διάρκεια

2.1. Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας αρχίζει την 05/07/2023 και ώρα 14:00 και λήγει την 31/07 στις 23.59.


2.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

 

2.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην σελίδα της προωθητικής ενέργειας.

 

2.4. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος.

 

2.5. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης της προωθητικής ενέργειας, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργειας ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη Διοργανώτρια και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.

 

 1. Συμμετοχή στην ενέργεια

3.1. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με πολλαπλές συμμετοχές. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να πραγματοποιήσει μια παραγγελία μέσω της εφαρμογής “Pop Market: Grocery Delivery” με κατώτερο όριο κόστους τα 10,00 €.

3.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας.

 

 1. Δώρο

4.1. Τα προσφερόμενα δώρα είναι δύο (2) ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής από τη Ferryscanner IKE, μια (1) σανίδα SUP Kyma I-SUP Kit 11’0, ένα (1) κουπόνι αγορών αξίας 100€ και ένα (1) κουπόνι αγορών αξίας 50€ από το “Pop Market: Grocery Delivery”.

 

4.2. Το δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, είναι ορισμένο ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Δώρου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, η Διοργανώτρια δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικά δώρα/ίδιας αξίας με το Δώρο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγω ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας ή τρίτων η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας παύει να υφίσταται.

 

 1. Ανάδειξη Νικητών

5.1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει την 01/08 και ώρα 15:00, από τη Διοργανώτρια κατόπιν κλήρωσης μέσω online πλατφόρμας. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της. Η ανωτέρω διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης, θα αναδείξει όλους τους νικητές, και αντίστοιχα δύο (2) επιλαχόντες αναπληρωματικούς σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με αυτόν ή δεν αποδεχθεί το δώρο του. Οι νικητές θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους μέσω τηλεφώνου.

 

5.2. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

 

5.3. Σε περίπτωση που ο/οι νικητές, δεν επικοινωνήσει/ουν με τη Διοργανώτρια ή δεν αποδεχτεί/ουν το/α προσφερόμενο/α σε αυτόν/ους δώρο/α εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσουν οριστικά το/α δώρο/α, και θα κληθεί στη θέση τους να επικοινωνήσει και αποδεχθεί ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Σε περίπτωση που ούτε και αυτός επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια ή δεν αποδεχθεί το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών τότε θα κληθεί στη θέση του ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχών. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το/α δώρο/α που δεν αναζητήθηκε/αν και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ους αντίστοιχο/ους νικητή/ες.

 

5.4. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο – ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων – μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληρεί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου.

 

 1. Παραλαβή Δώρου

6.1. Το δώρο (1) σανίδα SUP Kyma I-SUP Kit 11’0 θα παραληφθεί από τον νικητή από τα γραφεία της Διοργανώτριας σε περίπτωση διαμονής του εντός Ν. Αττικής υπό την προϋπόθεση επίδειξης του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου έγγραφου που αποδεικνύει της ταυτότητά του.. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποσταλεί με εταιρία κούριερ στη διεύθυνση που θα δηλώσει μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους της Διοργανώτριας, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύναται σε περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου του. Η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από την Διοργανώτρια εταιρεία και θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτημένου.

 

6.2. Τα δώρα ένα (1) κουπόνι αγορών αξίας 100€ και ένα (1) κουπόνι αγορών αξίας 50€ από το “Pop Market: Grocery Delivery” θα αποσταλούν στους αντίστοιχους νικητές ηλεκτρονικά.

 

6.3. Τα δώρα δύο (2) ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής από τη Ferryscanner IKE θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Ferryscanner IKE κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τους νικητές.

 

 1. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συγκατάθεσης

7.1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς του προγράμματος. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση του Δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η Διοργανώτρια και επεξεργάζεται μόνο δεδομένα που αφορούν σε στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. Instagram Direct message, τηλέφωνο) και προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (π.χ. ονοματεπώνυμο, τοποθεσία).

 

7.2. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και φορητότητας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί με τις Διοργανώτριες Εταιρείες στα στοιχεία επικοινωνίας που τίθενται κατωτέρω.

 

7.3. Οποιαδήποτε στιγμή ο συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή του και να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

 

7.4. Για την ανάκληση της συγκατάθεσής του, την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων που προβλέπονται από την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην παρούσα συγκατάθεση, ο συμμετέχων μπορεί ν’ απευθυνθεί στην Εταιρεία χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

Customer Care

T:2102202944

E: support@popmarket.co

 

7.5. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά την ίδια. Τυχόν ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων από ενδεικτικά κακόβουλα λογισμικά, κλοπές ταυτότητας, phishing και κάθε άλλη μορφή κυβερνοεπιθέσεων, δεν αφορούν την Διοργανώτρια Εταιρεία

 

 1. Τροποποίηση Όρων

8.1. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση της και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με σχετική ανακοίνωση.

 

 1. Αποποίηση Ευθύνης Διοργανώτριας

9.1. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

 

9.2. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

 

 1. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση 

10.1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

 

10.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

 

 1. Πνευματικά Δικαιώματα

11.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

 

 1. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

12.1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για να σε ενημερώσουμε!